×

Change Language

FI EN
×
×

Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunta 2023

Puheenjohtaja: Heikki Rosenius, 0505228527, heikki.rosenius@hotmail.com

 

Varapuheenjohtaja: Pekka Soila

Kenttämestari ja toimikunnan sihteeri: Risto Tidenberg

Muut jäsenet: Väinö H. Broman, Juhani Långström, Juha Marola, Jaana Lauronen ja Kirsi Kuronen.
 

Lisäksi osallistumisoikeudet kokouksiin: kenttäyhtiön (Kontiolahti Golf Oy) toimitusjohtaja sekä seuran (Karelia Golf Ry) kapteenit.

Karelia Golf ry                                                                                                               PÖYTÄKIRJA

Kenttätoimikunnan kokous ja kenttäkatselmus

 

Aika: 2.8.2021 klo 18.00

Paikka: Kontioniemen klubi

Läsnä kenttätoimikunnasta:  Heikki Rosenius pj., Risto Tidenberg kenttämestari, sihteeri, Mervi Holopainen ja Juha Kettunen

Lisäksi kutsuttuina:  Mika Kupiainen, Jari Vaarala ja Eero Mönkkönen

 

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista hyväksyttiin.

4. Pilkonpuiston kentän tilannekatsaus ja kehitysajatuksia

Risto kertoi, että kenttä on jo melko hyvässä kunnossa, eteenpäin on menty. Greeneillä on kylänurmikka, joka on roskakasvi, taantunut. Tulemme tekemään lisäkylvöjä rönsyröllillä. Kentälle on saatu singelileikkureita, joita on jo alettu käyttämään. Porakaivo on porattu, syksyn aikana on tarkoitus hoitaa kokonaisuus niin pitkälle, että tulevalla kaudella kasteluvesi saadaan omasta kaivosta. Lisäksi Pilkkoon on tulossa Kontioniemen vanha siilo, jota hieman modifioidaan, eli jalkoväliä levennetään. Siilon pohjien suunnittelun tekee Turtiainen(rak.ins). Pohjat tehdään vielä syksyn aikana. Rangen vasempaan laitaan tehdään uusi iso ruoholyöntipaikka vielä loppukauden aikana. Massaa on jo raju määrä. Mervi on suunnitellut istutuksia klubin ympäristöön, joita varmaankin tehdään joko syksyllä tai viimeistään ensi keväänä.  

 

5. Kontioniemen kentän tilannekatsaus ja kehitysajatuksia

Kenttä on yleisesti ottaen jopa erinomaisessa kunnossa. Tehtävää on silti paljon. Risto kertoi, että alueelle on saatu uusi riittävän suuri siilo(58 tn kapasiteetti, joten koko kuorma mahtuu hyvin). Siitä on iloa tälle syksylle, ja siitä eteenpäin. Kevään töitä se helpottaa hyvinkin paljon. Kalliin tavaran hukka vähenee, työ nopeutuu. Kastelujärjestelmän sähköistyksen uusiminen etuysille on jo pakko tehdä nyt. Runkolinja uusitaan, kooderit sijoitetaan sähkökaappeihin väylien välimetsiin. Nyt ne ovat maassa sadettimien juurissa, vikadiagnosointi on ollut todella työlästä, hidasta ja vaikeaa. Hellekesästä on selvitty todella pienin ongelmin, onneksi. Riittävän suuri puttiviheriö olisi saatava klubille, nyt se sijaitsee melko kaukana klubista. Paikka löytyy ihan siitä vierestä. Teepaikkojen laajennuksia olisi hyvä jatkaa. Vaarala puhui punaisten teepaikkojen laajennusten puolesta. Niiden käyttö on lisääntynyt kaikkien sukupuolien keskuudessa. Todettiin, että punaisille teepaikoillekkin olisi syytä saada divottihiekkaa. Golfautojen ohjauksiin voitaisiin tulevaisuudessa ottaa käyttöön ns etäohjaus, jolloin golfautot eivät pääse tuhoamaan viheriöiden ympäristöjä. Ensi kaudella siirryttäneen tähän satelliittiohjaus järjestelmään. Kuluja tulenee noin 3000€, mutta mainostuloilla voitaisiin peittää jopa puoletkin menoista, kertoo Kettunen. Ja vähintäänkin toinen puoli tulenee siitä, että kulumista ehkäistään. Golfautojen käyttö lisääntyy lineaarisesti. Tälle kaudelle tulemme jo asentamaan golfautojen ohjauskylttejä väylille 3,4,5,6,10,11,15,16,17 ja 18. Väylälle 7 alkuun tehdään tie kohti väylää, samalla asetamme yhden sadettimen lisää väylälle, jottei se enää pala.

Sekä päätimme, että teepaikkojen 5,7,10,11,13 ja 17 opastaulut sijoitetaan uudelleen, niin että ne ovat helpommin nähtävissä penkkien yhteyteen. Tämä työ tehdään samalla kun penkkien aluset tasataan ja uusi kivituhka asetetaan alueelle selkeästi. Päätimme, että myös greeni 2 aivan vasemmassa reunassa oleva tie poistetaan. Alueelle tehdään nurmetus.

6. Valtion myöntämä 50 000 euron liikuntapaikka-apuraha Kontioniemen kentän perusparannukseen (Kupi ja Risto, selvitys perusteista miten ja mihin käytetään)

Todettiin, että kuokka on jo sohaistu maahan. Projekti ollaan jo aloitettu. Punainen tee 1 on laajennettu, sekä keltainen tee 2. Lisäksi tullaan tekemään pun tee2 laajennus, kelt-valk tee 8 yhdistäminen. Tiet laitetaan kuntoon, penkkien aluset myös ainakin aluksi kivituhkalle, ensi kaudella laatoitukset. Puttiviheriön rakentaminen klubille, sekä kelt-valk teepaikan 9 alustavia töitä aloitetaan. Ensi kaudella lisää teepaikkaremontteja, sekä greenin 10 uudelleen rakentaminen suunnitelman mukaan. Teepaikka 11 jo entuudestaan suunniteltuun paikkaan. Jatkamme hieman vielä remontteja, kunnes arvioitu 30 % kokonaistöistä avustuksen suhteen on valmiina, jolloin voimme jo ansaita 15000€.   

7. Kentän, parkkipaikan ja klubitalon siisteys

Klubitalon ympäristön istutukset on kitketty, lisää siistimisiä on vielä, kiveysten välit mm.

Klubitalon kuntokartoituksen tekee kenttämestari ja toimitusjohtaja yhdessä, jonka nojalta pyydämme tarjousta saneerausfirmalta. Mm räystäät. Siisteystaso voisi olla hieman parempi, lisäohjeistusta siivousysritykselle.

 

8. Päivityksiä

  • Opastaulut väylä 12 ja 7
  • Tuloskortti väyläkartta; 12 ja 7. Lisäksi WC paikat karttaan?

Asia etenee, ja jo ensi kaudella on kaikki päivitetty tuloskortteihinkin.

9. Muut esille tulevat asiat

  • Golfautojen käyttö kentällä, ajetaan mm.greenien viereen,opaskyltit/ohjeistus

Ohjeistukset tehdään pikimmiten golfautojen ohjauskyltein sovitulla tavalla väylille 3,4,5,6,10,11,15,16,17 ja 18.

 

10. Kenttäkatselmus

  • Väylä 10 oikea reuna alkupäässä out paalujen paikka

Katsottiin yhdessä, ja Risto lupasi että raivaustyö tehdään välittömästi

  • 9 greenin ja väylän 10 valkoisen avauspaikan välissä oleva pöheikkö

Myös tämä ns pöheikkö raivataan välittömästi, lukuunottamatta pihlajaa

  • Lisää parkkialuetta, ehdotus?

Ei käyty läpi, todettiin, että kuitenkin parkkialue on riittävä toistaiseksi. Asia vaatii enemmän pohdintaa.

  • Uudet WC:t

Todettiin että värisävyt kyllä kertovat selkeää symboolista kieltä. Mutta tarvittaessa kun hyvä kyltti löytyy, voidaan sellaiset hankkia.

  • Väylä 7 oikean reunassa olevan hiekkapolun muuttaminen “oikeaksi” tieksi?, bunkkerin muutostyö/korjausalue

Todettiin, että tie tehdään syksyn aikana.

11. Kokouksen ja kenttäkatselmuksen päättäminen

  • Pj päätti kokouksen ja kenttäkatselmuksen klo 20.02

 

 

 

Karelia Golf ry

KENTTÄTOIMIKUNNAN KOKOUS

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 28.9.2020 kello 17.00 alkaen Klubitalolla.

Läsnä: Lauri Penttinen pj., Heikki Rosenius vpj., Väinö H. Broman, Juhani Långström, Eero Mönkkönen, Juha Marola, Mervi Holopainen, Jari Vaarala ja Aki Martikainen siht.

Poissa: Juha Kettunen

1. Puheenjohtaja toivotti toimikunnan jäsenet ja puheenjohtajat tervetulleeksi kokoukseen ja avasi kokouksen.

2. Keskustelua yleisesti kenttään liittyvistä asioista. Päätettiin korvata 13. väylän oikealla puolella kuolleet raidat uusilla, koska ne on merkitty mittapisteiksi kenttäkartassa. Lisäksi 14. greenin läheisyydessä olevaa tuomipihlajaa on syytä leikata pienemmäksi. Myös 14. väylän levennys notkossa koivun tienoilla oli esillä ja päätettiin väylän levitys tehdä heti ensi kauden alussa. Naisten tiiauspaikoille on toivottu myös lyöntijäljen paikkaus astioita, ainakin par3 väylille. Lisäksi kaipailtiin kakkosen väylälle kelloa, koska notkoon ei nää lyöntipaikalta. Päätettiin, että laitetaan yksi kello vasemmalle puolelle väylää.

Lauri on tiedustellut ammattikoululta mahdollisuutta tehdä metallisia lyöntipaikkamerkkejä ja on luvattu valmistaa uudet lyöntipaikkamerkit ruostumattomasta teräksestä. Malli tulee käsittelyyn myöhempään kokoukseen.

3. Lauri Penttinen halusi jäädä pois puheenjohtajan paikalta. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Rosenius.

4. Kenttäkierros aloitettiin 18. greenin taustalta, jossa kenttämestari selvitti maisemaan tehtäviä hakkuita.

Suurin osa hakkuista tehdään kunnan puolelle kentän ulkopuolelle. Kenttäyhtiön hallinnassa olevalle alueelle väylien 10–11 ja 18 välille harvennus. Metsän harvennus jatkuu 11. lp:n oikealta puolelta 12. väylän kummulle asti.

Kulku jatkui 17. greenin oikealle puolelle, jossa oli aloitettu jo alueen nurmetus työt. siitä katselmus siirtyi 13 lyöntipaikkojen alapuolelle, jossa kenttämestari esitti kuusien kaatoja greeni alueen vasemmalta puolelta. Ne varjostavat paljon, jopa osittain greeniäkin, mutta pääasiassa greenin ympäristöaluetta. Päätettiin poistaa puusto siltä osin. 13. väylän olevista koivuista on kolmea esitetty kaadettavaksi, päätettiin kaataa vain yksi koivu, joka on jo kuolemassa oleva. Todettiin myös, että 12. väylän vessa jää pois käytöstä. Kentälle on tarkoitus muutenkin hommata ensi kaudeksi tilavammat ja paremmin huollettavat käymälät.

Väylän 14 notkossa todettiin jo päätetty väylän levennys, mutta myös muutaman puun kaato tarve.

1. väylän alussa keskusteltiin aidasta, joka on tarkoitus vaihtaa korkeampaan. Aidan voisi aloittaa yhtä pylväs väliä aiemmin ja vinoon klubille päin, jotta se ottaisi takatiin huonot lyönnit. Uuden aidan takaa mänty ja koivu nurin, jottei riko verkkoaitaa.

Väylän 1. punainen lyöntipaikka (48) on tarkoitus suurentaa, ja todettiin, että ainut järkevä suunta on taaksepäin. 2. väylän keltainen (56) lyöntipaikka on tarkoitus laajentaa oikealle päin, noin nykyisen leveytensä verran.

4. greenin vasenta puolta tehty jonkin verran ja päätettiin, että tehdään myös 5. lp:n ja 4. greenialueen väli leikattavaksi alueeksi. Alueella oleva nurmikaunokki siirretään taustalla olevalle kummulle.

 5. väylän oikealta puolelta out rajaan asti ja siitä 6. väylään saakka kantojen jyrsintää. Kantojen jyrsinnät myös remontoitavilta alueilta.

7. väylän bunkkeri puhutti jälleen. Aikaisemmin puhetta olleesta kannasta keskelle ei kannata tehdä, koska jää hoidettaviksi liian pienet bunkkerit. Katkaisu olisi vaihtoehto, jolloin vasen pää jäisi hiekkaesteeksi ja toinen pää nurmetettaisiin. Asia jätettiin ns. pöydälle.

Tällä laidalla kenttää kunnan puolelta harvennetaan puustoa 7. lp:n takaa 8. väylän puoleen väliin asti. Tällä saadaan auringon valoa nykyistä paremmin näillekin alueille, joissa lumi viihtyy pidempään keväällä.

9. väylän oikealla puolella väylän reunassa olevat kaksi mäntyä ja yksi koivu osittain peittävät näkymää. Päätettiin kaataa vain koivu.

5. Kenttäkierros päättyi n. kello 18.40

 

Lauri Penttinen, puheenjohtaja                                                     Aki Martikainen, sihteeri

 

 

Karelia Golf ry

Kenttätoimikunta

Muistio

Kenttäkatselmus 13.5.2020 klo 18.00

Läsnä: Lauri Penttinen pj, Juhani Långström, Mervi Holopainen, Mika Kupiainen, Juha Kettunen, Juha Marola, Jari Vaarala, Mikko Varis, Marko Kämäräinen, Eero Mönkkönen ja Aki Martikainen siht.

1. Kierros aloitettiin greenin 1 takaa, jossa mietittiin out linjausta. Heti tehtävä toimenpide on lisätä toinen pitkä out paalu vasemmalle. Myöhemmin kaivetaan vadelma-/horsmapöheikkö pois ja tilalle heinää. Siten saadaan oikaistua out linja järkeväksi. Lisäksi jätetään leikkaamatta muutama koneen leveys viheriön takana olevaa rinnettä.

2. Väylän 4 out linjausta muutettiin kulkemaan metsäpohjan puolelle. Pitkä paalu n. 5 metriä ulommaksi.

3. Väylän 7. out linjaan selvyydeksi yksi tolppa lisää, muuten ok.

4. Väylällä 8. pitkä paalu siirretään lp:lta katsottuna väyläbunkkerin taakse, jotta se erottuisi.

5. Väylän 11 vasemmalle laidalle asetetaan sivuvesieste paalut lyöntipaikan tasolta lähtien ja jatkuen koko väylän pituudelta.

6. Väylän 13. metsälehmusten suojelu alueen suhteen keskustelua ja mietintää, miten menetellä, jottei turhaa tallattaisi sitä aluetta. Päätettiin aidata alue ja ilmoittaa toimen piteistä pelaajille kyltein, mitä tehdä, jos pallo on alueella. Greenin takana oleva punaisten paalujen alkupäähän pitkä punainen paalu, jotta erottaa kummalta puolelta pallo menee yli. Vasemmalta ohi, niin on sivuvesiesteessä ja oikealta ohi, niin ollaan outissa. Siten voidaan jatkaa sääntöjen mukaan pelaamista, kun tiedetään, kummalla alueella pallo on.

7. Väylän 15. outrajaa jatketaan bunkkerin taakse, leikkuu alueeseen asti greenin taakse. Rajaa myös oikaistaan selkeyttämään sitä.

Lisäksi kulkuesteitä laitettava greenien 4, 13 ja 14 eteen. 12. greeni bunkkerin rajaus korjausalue paaluin.

Aki Martikainen

 

 

Pelikausi alkaa. Ilman poikkeustilaa olisi kenttätoimikunnan kokous pidetty kokouskahvien kera jo aikaisemmin.

Tehdään  se poikkeuksellisesti pelkkänä kenttäkatselmuksena Ke 13.5.2020 klo 18 Kontioniemessä.

Muistakaa nauttia perinteiset piirakkakahvit kotona ennen lähtöä.

Käytettävissä jokaiselle oma golfauto.

Tutkaillaan kentän keväistä kuntoa ja mm.  pohditaan myös este- ja ulkorajojen merkintöjen tarvetta.

 

Terveisin

Lauri Penttinen

 

 

Karelia Golf

Muistio

Kenttätoimikunnan kokous/katselmus 16.9.2019 kello 18.00 Klubi/12. edustan työmaa

Läsnä: Lauri Penttinen pj, Mika Kupiainen, Mervi Holopainen, Eero Mönkkönen, Mikko Varis, Jari Kervinen, Heikki Rosenius, Väinö H. Broman, Juhani Långström, Aki Martikainen.

1. Puheenjohtaja toivotti tervetulleiksi nopealla aikataululla kutsuttuun kokoukseen.

2. 12. edustaremontin suunnitelmaa bunkkerien osalta kenttämestari esittää muutettavaksi. Suunnitelmassa olleiden kaksi bunkkeria yhdistettäisiin yhdeksi bunkkeriksi ja samalla etureunaa siirrettäisiin kauemmaksi viheriöstä. nykyisestä keskimmäinen katkaistaisiin n. puolesta välistä ja oikean puoleisesta jäisi n. 1/3 osa. Jätettiin päätös katselmuksen jälkeen tehtäväksi.

3. Puheenjohtaja esitti kentällä olevien mittapaalujen poistamista (100 ja 150), koska tupsut ovat hyvin näkyvissä ja ovat helpommin luettavissa. Paalut ovat hieman sivussa ja lisäksi niitä nostellaan myös pois paikoiltaan. Toimikunta päätti, että paalut poistetaan syksyllä, eikä niitä laiteta enää.

4. Siirryttiin väylän 12 edustan työmaalle, jossa katsottiin kenttämestarin tarkoittama suunnitelman muutos. Esitetty bunkkerin sijainti on hyvä ja samalla jää kahden bunkkerin välissä oleva kulumiselle altis kapea kannas pois. Muotoiluun kiinnitettiin sikäli huomiota, jotta etu reuna bunkkeriin tehtäisiin riittävän jyrkäksi. Kokonaisuudessaan muutos esitys hyväksyttiin, joten väylällä 12. greenin edessä on vain yksi bunkkeri. Muutostyö ei nosta kuluja. Työn on määrä olla valmis ensi viikon 39 aikana.

5. Kokous/katselmus päättyi n. kello 18.45

 

Aki Martikainen

Ajanvaraus

Ajanvaraukset sekä muut jäsenasiat normaaliin tapaan NexGolfissa

Siirry ajanvaraukseen