×

Change Language

FI EN
×
×

Kontiolahti Golf Oy:n hallitus

Kontiolahti Golf Oy:n hallitus 2019

Puheenjohtaja: Jari Vaarala

Varapuheenjohtaja: Juha Kettunen

 

Muut jäsenet: Jari Kervinen, Ari Markkanen, Jukka Keto, Eero Mönkkönen ja Kai Laine

Kontiolahti Golf Oy:n hallitus tiedottaa:

 

Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen kokous 25.6.2019

 

Lassi-Pekka Tilander teki kentällämme tiistaina 25.6 kenttäkonsultaation, jossa paneuduimme tämän hetkisiin ongelmakohtiin sekä samalla mietimme myös tulevaa. Kenttämme on rakennettu yli 30 vuotta sitten, jolloin rakennusvaiheessa standardina oli väylille sekä greenien edustoille laittaa kasvukerrosta 5-10cm. Nykyisin kenttien rakennusvaiheessa tämä kasvukerros tulee olla vähintään 20cm. Matalan kasvukerroksen, viime vuoden kuuman kesän sekä talven aiheuttamien vaurioiden vuoksi nurmen kasvu on ollut heikkoa väylillä kuten myös greenien edustoilla sekä foregriineillä. Greenien edessä liikutaan todella paljon pelaajien kuin myös kenttätyöntekijöiden toimesta joka osaltaan hidastaa nurmen kasvua. Nämä ovat osasyitä kentällämme esiintyviin ongelmiin.

 

Greenien edustojen korjaamiseen meillä on kaksi vaihtoehtoa, toisessa vaihtoehdossa koko griinialue ympäristöineen korjataan ja toisessa vaihtoehdossa korjataan tämän hetkiset ongelma-alueet griinien edustoilla sekä foregriineillä. Koko griinialueen korjaaminen maksaa noin 40-50 teur, kun taas pelkän edustan korjaaminen noin 10 teur. Koko griinialueen remontissa sekä griini että sitä ympäröivät alueet peruskorjataan riippuen kohteen kunnosta 10-20 metrin alueelta, kun taas nyt suunnitelluissa korjauksissa sisääntulon alueita korjataan 10-20 metrin alueelta.   

 

Kenttämme ikä huomioon ottaen tulevaisuudessa meidän tulee varautua myös griinien ja sitä ympäröivien alueiden peruskorjaamiseen. Kentän tulevien peruskorjauskohteiden suunnittelu sekä priorisointi on aloitettu kuluvan kauden aikana ja suunnitelma on tarkoitus esitellä tämän vuoden yhtiökokouksessa sekä seuran syyskokouksessa. Griinien edustoille sekä foregriineille nyt tehtävät korjaukset sekä jo aiemmin peruskorjatut bunkerit tulevat tulevaisuudessa pudottamaan jonkin verran mahdollisen griinialueen peruskorjauksen kustannusta. 

 

Tämän hetkisinä toimenpiteinä väylien sekä griiniä ympäröivien alueiden kuntoon saattamiseksi on väylien ilmastaminen sekä hiekoittaminen mahdollisimman useasti nurmen kasvun aktivoimiseksi. Griinien eteen tullaan laittamaan mahdollisimman paljon kulunohjausta. Kentänhoidollisiin töihin varataan lisää resursseja palkkaamalla työntekijöitä ja ongelmakohtiin kohdistetaan tehostettua kentänhoitoa. Kontiolahti golf Oy:n kokouksessa päätettiin korjata 2-4 pahinta griinin edustan/foregriinin ongelma-aluetta. Alustavassa suunnitelmassa väylät 12, 13, 14 ja 18:sta korjattaisiin syksyn 2019 aikana. L-P Tilander ja kenttämestari tekevät tarkemmat suunnitelmat sekä kustannusarviot 19.8.2019 pidettävään Kontiolahti Golf Oy:n kokoukseen mennessä. Kustannusarvion jälkeen päätetään lopullisesti korjattavien kohteiden lukumäärä sekä kohteet.  Kauden 2020 aikana korjattavaksi tulevien alueiden määrittely päätetään tehtävän korjaussuunnitelman mukaan. Kentällämme järjestetään tarvittaessa kenttätalkoita kentän pelattavuuden kohentamiseksi, jonne kaikki kentän kunnosta huolissaan olevat ovat enmmän kuin tervetulleita.

 

 

Syksyllä 2019 tehtävien griinien edustojen/foregriinien korjausten aikana ko. väylillä käytössä talvikupit, jotta saamme väylät mahdollisimman nopeasti pelikuntoon. Arvion mukaan korjattava väylä on pelikunnossa noin kahdessa viikossa. Maksimissaan kerralla korjataan kaksi väylää ja näiden väylien ollessa pelikunnossa korjataan seuraavat kaksi väylää. Kentällä pelataan tällöin maksimissaan 2 talvikuppiin kerrallaan.

 

Terveisin,

Marko Tolvanen, puheenjohtaja, Kontiolahti Golf Oy

 

Ajanvaraus

Ajanvaraukset sekä muut jäsenasiat normaaliin tapaan NexGolfissa

Siirry ajanvaraukseen