×

Change Language

FI EN
×
×

Kilpailumääräykset

Kilpailumääräykset 2019

Kilpailumääräykset Karelia Golfissa 2019 - PDF-versiona

                                       KARELIA GOLF KILPAILUMÄÄRÄYKSET  2019


Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt (voimassa 1.tammikuuta 2019 alkaen).
Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited
julkaisemien Rules of Golf ja Official Guide to the Rules of Golf -teosten pohjalta.

KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN,
Jäsenet ilmoittautuvat ensisijaisesti omilla tunnuksilla Nexgolf-ohjelmassa > Kilpailut ja tapahtumat. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla caddiemaster@kareliagolf.fi, puhelimella 010 6669040 tai paikan päällä golfvastaanotossa. Ilmoittautuminen päättyy kaksi päivää ennen kilpailua klo 18, ellei muuta ilmoiteta. Jälki-ilmoittautuminen hyväksytään ainoastaan kilpailunjohtajan/toimiston luvalla poisjääneiden tilalle, jos on vajaita ryhmiä. Ilmoittautuessaan kilpailuun pelaaja suostuu siihen, että hänen nimensä ja tuloksensa voidaan julkaista sähköisessä tai printtimediassa.

AMMATTILAISET
Ammattilaiset saavat osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin. Ammattilaiset saavat ottaa vastaan palkintoja. Tasoituksellisissa kilpailuissa ammattilaiset käyttävät korkeintaan tasoitusta 0. Ammattilaiset pelaavat kilpailuissa takatiiltä.

LÄHTÖLISTAT, LÄHTÖAIKA
Ilmoittautuessa voi jättää toiveen aikaisesta tai myöhäisestä lähtöajasta. Lähtöryhmiä ei voi valita. Kilpailuaikaa aikaisempia tai myöhäi-sempiä lähtöjä ei sallita. Lähtölistat julkaistaan edellisenä päivänä viimeistään klo 12:00 verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Lähtöajat lähete-tään myös tekstiviestinä, mikäli kilpailijan puhelinnumero on jäsenrekisterissä.

PELINOPEUS
Jokaiselle reiälle annetaan maksimipeliaika, joka perustuu reiän pituuteen ja vaikeuteen.Näistä ajoista muodostuu
pelaamisen aikataulu, jota pelaajien ei tulisi ylittää.
Mikäli pelaajaryhmä jää  kilpailun aikataulusta tai muiden kuin ensimmäisen ryhmän kyseessä ollessa, enemmän
kuin lähtövälin verran heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja
ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 30 sekuntia, mutta alle 40 sekuntia, siitä hetkestä
lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
                   Lyöntipeli                                         Reikäpeli
1.rikkomus: Varoitus                                           Varoitus
2.rikkomus: Toinen varoitus                                Toinen varoitus
3.rikkomus: Yksi rangaistuslyönti                        Yksi rangaistuslyönti
4.rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä                    Kaksi rangaistuslyöntiä  
5.rikkomus: Tuloksen hylkääminen                     Tuloksen hylkääminen
Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä hetkestä lähtien,
kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja suoraan yhden lyönnin rangaistuksen pelin viivyttämisestä kolmella
ensimmäisellä rikkomuskerralla ja sen jälkeen edellä olevan taulukon mukaisesti.
Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on
pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän.
Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei.
Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyöntiinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin olisi aikatarkkailussa (30-40 sek.).                   

 


PALLO ULKONA
Jos pallo on ulkona, (out of bounds) ei ulos mennyttä palloa saa kilpailun aikana etsiä niin, että se hidasta pelaamista.
Ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti
Toinen rikkomus: yleinen rangaistus
Toistuva rikkomus: kilpailusta sulkeminen.

KULJETUS
Kierroksen aikana pelaajan tai caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on myöntänyt luvan tilapäiseen
moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin. Pelaajalla, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka
rangaistuksella on aina lupa moottoroituun kuljetukseen. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä sääntöä.
Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.
KÄYTTÄYTYMINEN
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm:
Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin), epäasiallinen
kielenkäyttö, mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely, kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen,
toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen.
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen tapauskohtaisesti. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen ran-gaistus ja tuloksen hylkääminen.

KORKEIN KÄYTETTÄVÄ TASOITUS
Korkein käytettävä tarkka tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa toisin mainita. Tarkasta tasoituksesta otetaan slope.

RATKAISUT TASATULOSTILANTEISSA
Reikäpeli: jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Peli päättyy tähän.
Lyöntipeli: Kaikissa tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on pienempi tarkka tasoitus. Jos tasoitus on yhtä suuri, ratkaisee arpa. Tasoituksettomissa kilpailuissa ratkaisut tehdään matemaattisella menetelmällä. Mestaruuskilpailuissa tasatuloksen sattues-sa kilpailun voittaja ratkaistaan äkkikuolemaperiaatteella.

TASOITUKSELLISET REIKÄPELIT
Tasoituksin pelattaessa saa suuremmalla tasoituksella pelaava tasoitusten eron verran lyöntejä hyväkseen eli suuremmasta tasoituksesta vähennetään pienempi. Tasoituksia verrattaessa käytetään tarkkaa tasoitusta.
Tasoituksellisiin reikäpeleihin on kentälle määritetty hcp-taulukko, joka löytyy klubin ilmoitustaululta. Saadut tasoituslyönnit käytetään hcp-taulukon mukaisessa järjestyksessä. Esim. viisi lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden hcp-taulukon arvo on 1-5.

KILPAILUSARJAT JA ARVONNAT
Kilpailusarjat ilmenevät kilpailukutsusta. Joissain kilpailuissa arvotaan lisäksi palkinto kaikkien palkintojenjakotilaisuudessa läsnä olevien palkinnotta jääneiden kesken.

KILPAILUISTA POISJÄÄMINEN
Jos kilpailija jää pois kilpailuista ilmoittamatta, kilpailumaksu peritään jälkikäteen kilpailijalta ja pelaajalta pyydetään selvitys poisjäännistä. Toistuvissa ilmoittamattomissa poisjäänneissä voidaan pelaaja asettaa määräajaksi kilpailukieltoon.

KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN KILPAILIJAN TOIMESTA
Jos kilpailija aikoo keskeyttää kilpailun on hänen ilmoitettava siitä ennen keskeytystä kilpailun tuomarille/caddiemasterille. Kilpailun voi keskeyttää terveydellisin perustein tai muun pätevän syyn vuoksi. Tarvittaessa kilpailutoimikunnalle on toimitettava lääkärin lausunto. Kil-pailutoimikunta päättää mahdollisista seuraamuksista.

PELIN KESKEYTTÄMINEN TOIMIKUNNAN PUOLESTA
Yksi pitkä sireenin ääni:        Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä:    Pelin keskeytys
Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä:    Peli jatkuu
Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

PALKINNOT
Mikäli pelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA- tasoitusta, hän ei voi ottaa vastaan palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. Hän voi osallistua kilpailuun ja voi ottaa vastaan palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. Arvokkaampia palkintoja (yli 80€) voittaessaan pelaajan tulee palkin-non vastaanottaakseen täyttää ja palauttaa ilmoituslomake seuralle, joka on velvollinen välittämään tiedon palkinnon vastaanottamisesta verottajalle.

TAUKO KLUBIKILPAILUSSA
Klubikilpailuissa on sallittua pitää 7 minuutin tauko kierroksen puolivälissä, mikäli ryhmä ei ole jäänyt jälkeen edellisestä ryhmästä.

KILPAILUN JOHTAJA / TUOMARI
Jokaisessa seuran avoimessa kilpailussa sekä yleisissä naisten ja miesten seuranmestaruuskilpailuissa on etukäteen kilpailutoimikunnan määräämä tuomari ja/tai kilpailunjohtaja.
Kilpailun johtajan / tuomarin tulee puuttua jokaiseen havaitsemaansa tai hänelle ilmoitettuun sääntörikkomukseen. Kilpailun johtajan / tuo-marin tehtävänä on ratkaista esiin tulevat kysymykset tiedossa olevien tosiasioiden perusteella sääntöjä soveltaen.
Kilpailutoimikunnan määräämän tuomarin päätös on lopullinen (sääntö 20.2a).
Kilpailun johtajan ja/tai tuomarin yhteystiedot ilmoitetaan kilpailijoille kilpailuinfossa kilpailupäivän aamuna.

VASTUU KILPAILUJÄRJESTELYISTÄ
Vastuu kilpailun järjestelyistä ja tuomariasettelusta on kilpailua järjestävällä toimikunnalla, yrityskilpailujen osalta toimistolla ja avointen sekä naisten ja miesten yleisten seuranmestaruuskilpailujen osalta kilpailutoimikunnalla.

 

Ajanvaraus

Ajanvaraukset sekä muut jäsenasiat normaaliin tapaan NexGolfissa

Siirry ajanvaraukseen