×

Change Language

FI EN
×
×

Karelia Golf Ry:n hallitus

Karelia Golf Ry:n hallitus 2019

Puheenjohtaja: Eero Mönkkönen (eero.monkkonen@karelia.fi, 0442687878)

 

Muut hallituksen jäsenet: Jukka Keto (sihteeri), Jussi Hietava, Mervi Holopainen, Kaija Partanen, Lauri Penttinen, Jouni Porokka, Reijo Ruokonen, Martti Varis ja Mikko Varis.

 

Seuran kapteeni: Lauri Penttinen (purolanlauri@gmail.com, 0505840703)

 

Seuran tiedottaja: Janne Kivihalme (kivari@kotikone.fi, 0505068093)

 

Karelia Golf Ry:n hallitus tiedottaa:

KarG ry:n hallituksen kokous 5/2019 tiistaina  25.6.2019

Green cardin suorittaneita on tähän mennessä kevään kursseilla ollut jo 141 kpl, määrä on jopa viime vuotista ennätysmäärää suurempi tässä vaiheessa kautta. Uusista pelaajista on tullut aktiivisia kausipelaajia aiempia vuosia enemmän.

 

Taloustilanne seuran osalta on budjetoidun mukainen ja aiempiin vuosiin verrattuna normaalin toukokuun kaltainen. Alkuvuoden vuosikirjamyynti (n. 30 000€), maksetut jäsenmaksut (viime vuoden tasolla) sekä alkukauden kilpailut ovat myyneet budjetin mukaisesti. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan kursseilta aina syyskuun puoleen väliin saakka.

 

Golfhallin simulaattorille pyritään saamaan korjaaja kesän aikana, jotta laite olisi käytössä syksyllä hallikauden alkaessa. Kovin kiireisen korjaajan paikalle saaminen on osoittautunut oletettua pulmallisemmaksi. Myös uuden simulaattorin hankkimisesta on keskusteltu ja pyydetty tarjous, mutta tässä vaiheessa parhaana ratkaisuna pidetään edelleen aiemman simulaattorin kuntoon huoltamista.

 

Kokouksessa keskusteltiin ja sovittiin yhdessä kenttäyhtiön edustajan kanssa tiedottamismenettelyistä, -kanavista ja –vastuista seuran ja kenttäyhtiön välillä sekä toimikuntien, jäsenistön ja osakkaiden suuntaan. Lisäämme tiedottamista jäsenistölle sekä osakkaille ja pyrimme yhteisönä jatkossa nopeampaan toimintaan tiedottamista vaativissa asioissa. Jatkossa viikkotiedotteessa on suorat linkit eri toimielinten ja –henkilöiden tiedotteisiin kareliagolf.fi –sivuilla

 

Karelia Golf Ry:n hallitus

 

 

KarG ry:n hallituksen kokous 3/2019 torstaina 4.4.2019

Kokouksessa käytiin läpi seuran taloustilanne - todettiin asioiden etenevän budjetoinnin mukaisesti. Alkuvuodesta jäsenmaksuja on maksettu viime vuotiseen malliin, ja lisäksi Vuosikirjan ja green card –kurssilaisten osalta ollaan vuotta 2018 selkeästi edellä tässä vaiheessa vuotta.

 

Keskusteltiin Golfhallin simulaattorin tilanteesta. Valitettavasti simulaattoria ei saada korjattua tälle hallikaudelle, vaan korjaaja pääsee saapumaan Joensuuhun vasta kesällä. Simulaattori on kohtuullinen tulonlähde ja useille käyttäjille mieluinen golfin talvisen harrastamisen muoto, joten simulaattoriasia halutaan ehdottomasti hoitaa kuntoon seuraavan hallikauden osalle. Varauduttiin lisäksi tilanteeseen, ettei vanhaa golfhallin simulaattoria saada toimintakuntoiseksi kesän aikana ja tilanne edellyttää uuden hankkimista. Sovittiin asiaa hoitavat vastuuhenkilöt ja aikataulu, jotta voidaan olla varmoja siitä, että ensi talvena golfhallilla on toimiva simulaattori.

 

Verottajan uusista ohjeista johtuen seura laatii edustuspelaajien kilpailumatkojen korvausperusteet uusiksi. Uudet kilpailumatkojen korvausperusteet päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Verottajan ohjeistuksesta myös seuran kilpailuista jaettavien palkintojen ilmoittamista tullaan uudistamaan. Verottajan näkökulmasta seura on velvollinen ilmoittamaan verohallinnon tulorekisteriin kaikkien kilpailuissa palkittujen tiedot ja palkintojen arvot. Uutta ja toimivaa mallia etsitään yhteistyössä verottajan sekä tilitoimistomme väen kanssa. Ylimääräisen työn välttämiseksi pyritään löytämään mahdollisimman tehokkaat keinot tietojen keräämiseen sekä kirjaamiseen. Alustavissa keskusteluissa oli paperinpyörittelyn vähentämiseksi seuran kilpailumääräyksiin tarkoituksena lisätä maininta, että kilpailuun osallistuja kilpailumaksun maksamalla antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietonsa tulorekisteriin lähetettävään ilmoitukseen haetaan tarvittaessa suoraan NexGolfista. Tämä tapauksessa mikäli kilpailija saa palkinnon, jonka arvo ylittää verottajan ilmoittaman (euromääräisen) rajan. Vastaavalla tavalla kilpailumääräyksiin kirjataan kilpailumaksun maksamiseen liittyen kilpailijan suostumus nimensä ja tuloksensa julkaisemiseen sähköisessä ja/tai printtimediassa.

 

Päätettiin, että seuran kevätkokouksen kokousasiakirjat toimitetaan seuran www -sivuille etukäteen. Kokouskutsussa/uutiskirjeessä toimitetaan linkki materiaaliin.

 

Seuralla ja yhtiöillä on työsopimussuhteisia työntekijöitä. Seuran/yhtiön on työnantajana Työtuvallisuuslain mukaan velvollinen puuttumaan seuran työntekijöihin kohdistuvaan häirintään tai epäasialliseen kohteluun. Sovittiin menettelytavoista, joita noudatetaan, mikäli golfyhteisön työntekijä joutuu toisen työntekijän tai seuran jäsenen epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Työnantajana suhteessa työntekijöihin toimivat hallitukset kollektiivisesti ja hallitusten edustajina erityisesti puheenjohtajat. Yksittäisellä hallituksen jäsenellä, puhumattakaan yksittäisestä seuran jäsenestä ei ole oikeutta työnantajan toimenpiteisiin (ohjeet, moitteet, tehtävien annot tms.).

Sovittiin myös menettelytavoista, joita noudatetaan niissä tapauksissa, joissa seuran jäsen käyttäytyy epäasiallisesti ulkopuolisia henkilöitä kohtaan Kontioniemen tai Pilkon golfkentällä, Mehtimäen golfhallilla tai muussa seuran järjestämässä tilaisuudessa.

 

Karelia Golf Ry:n hallitus

Ajanvaraus

Ajanvaraukset sekä muut jäsenasiat normaaliin tapaan NexGolfissa

Siirry ajanvaraukseen