×

Change Language

FI EN
×
×

 

30.05.2022

"Swingi tikkiin - golffarit kuntoon"

Tervehdys Karelia Golfin jäsenet! Vastaa lyhyeen kyselyyn ja vaikuta. VaPa-hankkeen kyselyn perusteella pyrimme kehittämään myös Karelia Golfin toimintaa siten, että Te jäsenemme saisitte helpommin ja parempaa palvelua hyvinvointialan ammattilaisten avulla. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nopeasti ja nimettömänä.

 

Mikä on VaPa-hanke? Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin, eli tuttavallisemmin VaPa-hanke on hyvinvointialan toimijoille suunnattu hanke, joka jatkuu helmikuun loppuun 2023. Mukaan ovat siis tervetulleita niin yritykset, yhteisöt kuin alalle yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilötkin. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia verkostoja ja yhteistyön muotoja hyvinvointialalle, sekä kehittää alan liiketoimintaa. Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi kootaan ennakkointitietoa.

 

Svingi tikkiin – Golffarit kuntoon

 

Karelia Golf on alueemme suurin golffiharrastajien lajiseura. Seuraan kuuluu n.1500 jäsentä. Golffin harrastajien määrä on koko ajan lisääntymässä huomattavasti ja myös vanhemmat ikäluokat ovat innostuneet lajista yhä enenevissä määrin. Innostuksen kasvun myötä lajiin liittyvät tapaturmat ja erilaiset krooniset kiputilat ovat lisääntymässä. Yleensä golfvammat ovat lieviä, mutta pitkittyessään hoitamattomana kroonistuvat helposti. Valitettavan usein seuran jäsenet potevat vaivojaan itsenäisesti  hakeutumatta hoitoon tai samaan apua esim. tules -vaivoihinsa.  Karelia Golf on huolestunut juuri näiden jäsenten harrastamisen jatkosta ja jopa lajin lopettamisesta kokonaan tule- ongelmien vuoksi. Golf on turvallinen ja ennen kaikkea hauska liikuntamuoto kaikenikäisille tavoitteesta riippumatta. Golffilla on todettu usein olevan myös hyviä terveysvaikutuksia.

Yleistä golffin opetuksessa tai valmennuksessa on päähuomion kiinnittäminen pelkästään lajitekniikkaan, siihen liittyvään oheisharjoitteluun sekä pelin sääntöjen tuntemukseen. Valitettavasti useinkaan useimmilla golfareilla ei ole mitään säännöllistä harjoitteluohjelmaa, joka vastaisi yksilöllisiin tarpeisiin ja lajin aiheuttaman toispuolisuuden ennaltaehkäisynä. Merkittävä osa golfvammoista voitaisiin ehkäistä noudattamalla hyvää pelietikettiä ja harrastamalla golffin ohella monipuolisempaa ja tasapainoisempaa kehoa kuormittavaa liikuntaa. Hyvä lihashuolto, oikein toteutettu venyttely ja hieronta / fysikaalinen hoito edistävät kudosten palautumista ja jopa toipumista pitkän golfkierroksen jälkeen.

Seurana Karelia Golf haluaa löytää uuden toimivan toimintamallin ja palveluverkoston, jolla auttaa seuransa jäseniä juuri tämäntyyppisissä ongelmissa helposti ja tehokkaast,i mahdollistaen lajin mielekkään harrastamisen jäsenilleen mahdollisimman pitkään terveenä ja hyvinvoivana.

Tarkoituksenamme on luoda uusi innovatiivinen palvelukokonaisuus yhteistyössä Karelia Golffin ja paikallisten yksityisten fysioterapiayritysten kanssa hyödyntäen monipuolista fysioterapia ja liikunnanohjaus kokemusta, sekä tuoda käyttöön / kokeiluun uusia terveysteknologisia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Tavoite on, että palvelukonsepti / toimintamalli on tulevaisuudessa kopioitavissa myös helposti eri lajeihin ja järjestöihin ym. toimintaympäristöihin kuten myös yrityksiin tarpeen mukaan yrityksiin.

 

Oheisella lyhyellä kyselyllä pyrimme kartoittamaan palvelutarpeitanne ja kiinnostuksenne kohteita. Toivomme että mahdollisimman moni seuran jösen vastaa kyselyyn. Näin voimme yhteistyössä lähteä rakentamaan sopivaa palvelukokonaisuutta tulevaa ajatellen. Kokonaisuudesta on tarkoitus toteuttaa myös YAMK-tasoinen opinnäyte työ, jonka suorittaa Viva Balansia Oy:sta fysioterapeutti Janne Kärnä. Tähän palaamme hiukan myöhemmässä vaiheessa.

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi!