×

Change Language

FI EN
×
×

 

17.04.2020

Karelia Golf Ry hallituksen kokous 3/2020 maanantaina 13.4.2020

Karelia Golf Ry hallituksen kokous 3/2020 maanantaina 13.4.2020

 

Päätettiin rajoitustoimien johdosta siirtää kevätkokous myöhempään ajankohtaan. Seuran hallitus arvioi yleisen tilanteen mukaan, pidetäänkö kokous rajoitusten päätyttyä vai siirretäänkö se pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä. Kevätkokoukselle valmistellut sääntömääräiset asiakirjat - tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus – julkaistaan seuran kotisivuilla huhtikuun aikana.

Keskusteltiin toimintatavoista ja menettelyistä, joilla voidaan varmistaa seuran ylijäämäinen taloudellinen tulos myös kuluvalla tilikaudella. Lähtökohtana käytettiin olettamaa, että kilpailu- ja muu toiminta normalisoituisi 1.7. alkaen.

Seuran sääntöjen uudistaminen etenee niin, että luonnos uusiksi säännöiksi laitetaan nähtäväksi seuran kotisivuille kuluvan viikon aikana ja jäsenistöä pyydetään kommentoimaan luonnosta toukokuun 10. päivään mennessä. Menettelytavoista ilmoitetaan vielä erillisellä viestillä.

Olemassa olevan tilanteen johdosta päätettiin lykätä Karelia Golf ry:n, Pilkonpuisto Golf oy:n ja Kontiolahti Golf oy:n hallitusten helmikuun yhteisessä kokoontumisessa alulle panemaa koko golfyhteisön yhteistä strategiaprosessia vuosille 2020-2025. Strategiakausi tulee olemaan 2021-2025 ja prosessia jatketaan seuran puheenjohtajan johdolla kesän ja syksyn aikana.

Pilkonpuisto Golf Oy:n yhtiökokoukseen seuran edustajaksi valittiin Eero Mönkkönen. Pilkonpuisto Golf Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin: Juha-Pekka Pirhonen, Lauri Penttinen, Eero Mönkkönen, Mervi Holopainen ja Jari Vaarala.

 

Karelia Golf Ry:n hallitus korostaa jäsenistölle ajankohtaisten ohjeistuksien seuraamista ja ehdotonta noudattamista. Terveys, turvallinen harrastaminen sekä ylipäätään kenttien aukipitäminen ja sitä kautta taloudellisen vakauden turvaaminen läpi koronaepidemia-ajan ovat yhteinen etumme sekä asiamme. Karelia Golf Ry:n hallitus jatkaa ohjeistusten laatimista ja päivittämistä yhteistyössä Suomen Golfliiton sekä muiden golfyhteisömme hallitusten (Kontiolahti Golf Oy, Pilkonpuisto Golf Oy) kanssa.