Suomen Golfliiton liittokokous Jyväskylässä 13.-14.2.2016

16.2.2016

Joka toinen vuosi pidettävä kokous kokosi lähes 250 osallistujaa käsittelemään ajankohtaisia asioita. Vahvassa roolissa oli Suomen golfin strategia 2020-kokonaisuus. Strategiset painopistealueet ja koko prosessi käytiin varsin perusteellisesti läpi lauantaipäivän aikana. Perusteellinen ja vahvasti osallistettu prosessi mahdollistaa hyvän lopputuloksen.

Suomen golfliiton johto totesikin strategian ohjaavan selkeästi toimintaamme eteenpäin. Useassa yhteydessä esille nousi vahvan talouden merkitys toiminnassa. Tämä on tulevien vuosien suuri haaste SGL:lle.

Sunnuntain liittokokouksessa strategia hyväksyttiin yksimielisesti.

RIOGolf on teema, joka näkyy olympialaisten aikana. Golfväellä oli vahva usko olympialaisten positiivisesta vaikutuksesta harrastukseemme. Iltapäivällä tulevat suorat lähetykset sekä naisten että miesten kilpailuista tekevät lajiamme tunnetuksi. Tämän hetkinen näkymä on, että Suomi saa kisoihin täyden joukkueen eli 2 nais- ja 2 miespelaajaa.

Hyödynnämme tämän varmasti omissa toimissamme.

Sääntö- ja tasoitusmuutokset sekä kilpailujen hakemiseen liittyvät asiat  mukaan lukien kilpailujen johtaminen ja tuomarointi käsiteltiin omissa seminaareissaan. Terveisiä ja tekemisiä tulee myös näistä kokonaisuuksista.

Hyvät keskustelut sekä verkostoituminen itäisen alueen seurojen edustajien kanssa unohtamatta golfliiton ylintä johtoa vahvistivat uskoamme omaan tekemiseemme Karelia Golfissa.

 

Liittokokousterveisin Olli ja Mika

Ajankohtaista